Як уповноважений представник учасників ринку надрокористування, Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) офіційно звернулася до Державної служби геології та надр України, Державної регуляторної служби України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з пропозицієї доопрацювання проєкту постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами».

 

НАДПУ пропонує доповнити вказаний проект змінами в частині встановлення перехідного періоду для завершення процедури отримання спеціального дозволу без проведення аукціону для заявників, які відповідно до пп. 1 п. 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами (в редакції від 21.11.2019 року) здійснили за власні кошти апробацію та затвердили підрахунок запасів корисних копалин в установленому порядку.

Чим це обґрунтовано? Далі пропонуємо розлоге пояснення від юридичного відділу НАДПУ і коментар виконавчого директора Асоціації Ксенії Оринчак.

25.02.2020 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 року № 124, якою викладено у новій редакції Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615 (далі – Порядок).

Зокрема зазнав змін пп.1 п.8 Порядку, з якого було виключено підставу отримання спеціального дозволу без проведення аукціону на видобування корисних копалин (крім нафти і газу), якщо заявник за власні кошти здійснив апробацію за умови затвердження підрахунку запасів корисних копалин в установленому порядку.

Через різку зміну норм потенційні надрокористувачі, які вже розпочали процедуру апробації понесли значні збитки, оскільки зверненню до Держгеонадр із заявою про отримання дозволу передувала процедура, яка включала в себе значну кількість етапів: пошук матеріалів раніше проведених геологорозвідувальних робіт та викуп геологічної інформації, здійснення підрахунку запасів та підготовку матеріалів геолого-економічної оцінки родовища або ділянки надр, подання матеріалів геолого-економічної оцінки та підрахунку запасів в ДКЗ і отримання відповідного протоколу, ініціювання процедур щодо отримання висновку з оцінки впливу на довкілля тощо.

«Витрати на апробацію стартували від кількох сотень тисяч гривень, а з урахуванням вартості геологічної інформації та витрат на підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля могли сягати кількох мільйонів гривень, в залежності від виду корисної копалини. Це суттєві гроші, які сплачені надрокористувачами; це ресурси і час. І не є справедливим становище, коли все це може бути дарма. Тому ми ініціюємо ці зміни», – пояснює виконавчий директор НАДПУ Ксенія Оринчак.

Однак при прийнятті постанови КМУ від 19 лютого 2020 року № 124 не було оцінено ступінь негативного впливу від зміни нормативних положень на суб’єктів відносин, які вже розпочали реалізацію свого права, передбаченого актом законодавства, та понесли витрати спрямовані на реалізацію свого законного очікування на звернення за отриманням спеціального дозволу на користування надрами.

Тобто суб’єктам господарювання, які вже здійснили апробацію та затвердили запаси, а також тим, хто передав матеріали оцінки на затвердження в ДКЗ до 25 лютого 2020 року (дата набрання чинності змінами), повинна бути надана можливість завершити процедуру та звернутися до Державної служби геології та надр України для отримання спеціального дозволу

Варто вкотре наголосити, що зміна нормативних положень, які регулювали відносини протягом тривалого періоду та потребували вкладення суб’єктом господарювання інвестицій та часу, має здійснюватися з одночасним запровадженням перехідного періоду (відтермінуванням набрання чинності нормою тощо), спрямованого на завершення суб’єктами господарювання та дозвільним органом практичної реалізації норми, яка скасовується.

Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права, а стаття 22 Конституції встановлює заборону на звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів.

Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність – у закони та підзаконні акти, які за своїм змістом мають відповідати принципам правової визначеності та засадам соціальної справедливості, рівності тощо. Норми, які визначають компетенцію державних органів щодо регулювання певної сфери відносин, мають певні процедурні вимоги, які включають не тільки обов’язкове оприлюднення нормативно-правових актів та заборону їх зворотної сили, а й розумну стабільність права, послідовність правотворчості, надання достатнього часу для змін у системі правовідносин, викликаних прийняттям нового законодавчого акта.

При розробці та прийнятті постанови КМУ від 19 лютого 2020 року № 124 (в частині набрання чинності пп. 1 п.8 Порядку в новій редакції) не було враховано вказані вимоги, що призвело до порушення основних принципів державної регуляторної політики, визначених у статті 4 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема принципу збалансованості, який виражається у забезпеченні у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави та принципу передбачуваності – послідовності регуляторної діяльності, відповідності її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.

З огляду на вищенаведене, та враховуючи необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики, пропонуємо доповнити проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів, внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» зміною до постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 124, доповнивши пунктом 3 такого змісту:

«Установити, що до 31.12.2020 року за заявниками, які за власні кошти здійснили апробацію із затвердженням підрахунку запасів корисних копалин в установленому порядку або розпочали процедуру апробації до 25.02.2020, зберігається право на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин (крім нафти і газу) у порядку та на умовах, визначених Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 928)».

 

Сподіваємося на підтримку пропозицій Асоціації.

 

Поділитися на facebook
Facebook
Поділитися на twitter
Twitter
Поділитися на linkedin
LinkedIn

Схожі записи

Асоціація добувної промисловості заявляє про загрозливу для бізнесу норму в законопроєкті ВРУ щодо надрокористування

У Верховній Раді хочуть ухвалити законопроєкт, який може узаконити фінансові навантаження на бізнес та дискримінує права компаній, які займаються видобутком

Читати далі