Цілі

 • Побудова ефективної комунікаційної платформи для надрокористувачів, влади та громадян – створення нових можливостей та точок росту добувної промисловості;
 • Вдосконалення та гармонізація нормативно-правової бази у сфері вивчення, видобування та використання корисних копалин;
 • Впровадження та імплементація новітніх методів та технологій розвідки та видобування корисних копалин в Україні та за її межами;
 • Підвищення обізнаності та рівня довіри громадян до добувачів та промисловців корисних копалин, популяризація та просвітництво у сфері надр;
 • Налагодження міцних економічних та наукових зв’язків з іноземним бізнесом, дієве представництво інтересів українських надрокористувачів на міжнародній арені; 

Завдання

 • Представництво та захист прав і законних інтересів членів Асоціації у відносинах з органами державної та місцевої влади, іншими установами та організаціями;
 • Координація діяльності членів Асоціації задля досягнення спільної мети та цілей;
 • Інтеграція між різними регіонами країни з метою взаємодії членів Асоціації;
 • Адвокація нормативно-правових, соціальних та екологічних ініціатив членів Асоціації;
 • Комунікація з громадянським суспільством щодо актуальних питань надрокористування.

Принципи

 • Підзвітність;
 • Партисипативність;
 • Прозорість;
 • Верховенство права;
 • Рівноправність та інклюзивність